неделя, 30 януари 2011 г.

Нови публикации в :


Здравеопазване - Проблеми и нарушения 
Общинска администрация - Проблеми и нарушения
Отворено писмо до министър Найденов Към писмото
Монополисти - Проблеми и нарушения 

вторник, 18 януари 2011 г.

Отворено писмо До Министър-председателя на Република България, Г-н Бойко Борисов

Отворено писмо
До
Министър-председателя
на Република България,
Г-н Бойко Борисов

Уважаеми Господин Министър-председател,

Във връзка със смъртта на четиригодишната Гергана, починала след операция на вадене на сливици,
във връзка с резултатите от проверката на агенция “Медицински одит” (ИМАО) по случая, която е стигнала до заключението, че основната причина за фаталния изход е лекарска грешка и по-конкретно подценяването на състоянието на детето при повторния преглед, извършен от др. Михаил Маджунов на 15 декември 2010 г.,

във връзка с направената по случая препоръка от ИМАО за съставяне на актове за административно нарушение по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, които са в размер съответно от 300 до 3000 лв. и от 1000 до 20 хил. лв., а това далеч не съответства като тежест на смъртта на четиригодишно дете от допуснатата грешка при рутинна операция,
във връзка с множеството случаи на лекарски грешки – по информация на Българската асоциация за закрила на пациентите те са около хиляда годишно,
във връзка с факта, че в Република България броят на ефективно осъдените лекари, дори когато лекарската грешка е била поради немарливост, е нищожен
във връзка с окаяното състояние на здравната система в Република България и липсата на ефективни реформи, които да я подобрят осезаемо,
долуподписаните граждани на Република България
НАСТОЯВАМЕ ЗА:
- Налагане на д-р Михаил Маджунов на ефективно наказание за допуснатата от небрежност лекарска грешка въз основа на всички видове носена от него отговорност: административна, дисциплинарна, гражданска и наказателна. Вярваме, че е крайно време безнаказаността в такива случаи да спре и сега е моментът това да започне да става факт;
- делата за “професионална небрежност” и “причиняване на смърт или увреждане по непредпазливост”, които биват завеждани, да завършват с предвидените в закона ефективни присъди “лишаване от свобода”, а не само с административни санкции;
- приемането на Закон за правата и защитата на пациентите и в частност, създаването на експертно звено в досъдебното и съдебното производство, което да организира и осъществява своевременното извършване на лекарските експертизи в тези две фази;
- създаването на фонд за обезщетяване на пациентите, за професионална отговорност на лекарите и медицинските екипи по европейски стандарти. За сравнение, в момента лекарските застраховки в Република България са 20 000 лв., а застраховката за ПТП е 1 000 000 лв;
- създаването на ефективна документна система – напр. констативни протоколи – по която застрахователите да получават точна информация за всяка лекарска грешка, въз основа на която да изплащат съответните обезщетения на потърпевшите;
- решаването на проблема с обезщетенията на потърпевшите и/или техните роднини в случаите, когато не може да бъде установена конкретна лична вина за дадена лекарска грешка;
- цялостното ревизиране на съществуващата актуална процедура за получаване на информирано съгласие и осъществяването на контрол по нейното прилагане, с оглед на преустановяването на порочната практика за нейното формално и непълно прилагане; неприлагането на процедурата съвестно и по ясен начин да води до реални наказания;
- въвеждането на електронно досие на всеки пациент, което ще даде ясна представа за всяко провеждано лечение, ще премахне възможността за документни грешки по време на лечение и ще преустанови възможността за дописване и манипулиране на експертизите;
- въвеждането на регистри за вписване на отклоненията и инцидентите при лечение, което да отразява всеки пропуск или грешка, което ще доведе до възможността за реално подобряване на процедурите, леченията и целия процес във всяко едно медицинско заведение, и ще създаде повече прозрачност при всеки един казус;
- установяване на ефективен контрол за извършване на изричната задължителна норма за извършване биопсии, които да подобрят реално лечението, както и на аутопсии на починалите в болница. По информация на Българската асоциация за закрила на пациентите, в момента тази мярка, която е задължителна по закон, се извършва в не повече от 5 % от случаите.
Уважаеми Господин Министър-председател,
На мнение сме, че е крайно време реформата в българското здравеопазване да започне да става реален факт и българското здравеопазване да достигне нивото, което заслужават и медицинският персонал, и пациентите. Убедени сме, че въвеждането на нашите изисквания ще допринесат това да стане реалност.

С уважение,
долуподписаните:
http://www.ipetitions.com/petition/zdraveopazvane-reforma/

МАДЖУНОВ – ИСТОРИЯТА, КОЯТО ОБЕДИНЯВА

На 23 декември 2010 година си отиде едно дете. Гергана.
Отиде си нелепо, заради безхаберие, заради недоглеждане, заради алчност, заради недобрата здравна система, заради лошия контрол, заради това, че всяко чудо беше за три дни.
Този път не беше.
Много хора, обединени от идеята, че това не може да се случва в нашата държава, написаха много неща, поставиха много въпроси и в крайна сметка част от отговорите вече ги има.
Какво попитахме (хронологично):
- Къде е професор Миланов,  къде е Лекарския съюз?
- Къде е прокуратурата?
- Къде е Министърът на здравеопазването?
- Къде е самият Маджунов?
- Къде са политиците?
- Къде са медиите?
На някой от въпросите получихме отговори.
- Професор Миланов даде интервю в «Стандарт». Двусмислено, не конкретно, но даде.
- Министърът на здравеопазването се показа. Няколко пъти и каза своята гледна точка. Очакваме да изпълни обещанието си и Маджунов да загуби лекарски права. Завинаги!
- От политиците се показа само Премиера. Опозицията си затрая, Президентът – също.
- Маджунов се прибра от Виена, каза , че е невинен и че са виновни другите. За надписаните дни по клинична пътека – не каза. Или не го попитаха. Беше нагъл и страхлив.
- След няколко седмично затишие медиите се включиха. Повечето.
Кой не каза нищо?
- Г-н Велчев не каза какво да правим с това :
Чл. 123. (1) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

Какво очакваме?
Очакваме да има съд, който да си свърши работата. И ще следим работата му. Много отблизо. Постоянно.
Ще продължим да питаме докога ще се Източва Здравната каса с надписване на дни болничен престой.
Ще питаме как се избира екип, ако отидеш просто с направление?
Задължително ли трябва да се платят пари?
Ще питаме за доктора в Търговище, за лекаря на Калина Илиева с цялата купчина фалшиви болнични листи, за зъболекарката в Стара Загора.

неделя, 16 януари 2011 г.

Народът има право на бунт,

ако владетелят накърни правата му. Антъни Шафтсбъри /1671 - 1713/
Време е за нашия бунт! Време е да станем граждани! Време е да се чуе нашият глас!
Вече имаш трибуна!
Пишете смело!
Те се страхуват от общественото мнение и фактите!
Събирайте документи, снимки, записи с мобилните си телефони!

Нека знаят, че ние сме много и сме навсякъде!
Нека знаят, че ги гледаме!
Нашата цел е не да обявим война на всички, а само на тези, които не правят това, за което обществото им плаща. Нямаме нищо против нито едно съсловие - вярваме, че свестните хора в България са много повече.
Искаме да се почувстват гонени мързеливите, безхаберните, подкупните.
Срещу тях е!