Общинска администрация - Проблеми и нарушения


Общинска администрация и Център за градска мобилност си правят оглушки