вторник, 18 януари 2011 г.

Отворено писмо До Министър-председателя на Република България, Г-н Бойко Борисов

Отворено писмо
До
Министър-председателя
на Република България,
Г-н Бойко Борисов

Уважаеми Господин Министър-председател,

Във връзка със смъртта на четиригодишната Гергана, починала след операция на вадене на сливици,
във връзка с резултатите от проверката на агенция “Медицински одит” (ИМАО) по случая, която е стигнала до заключението, че основната причина за фаталния изход е лекарска грешка и по-конкретно подценяването на състоянието на детето при повторния преглед, извършен от др. Михаил Маджунов на 15 декември 2010 г.,

във връзка с направената по случая препоръка от ИМАО за съставяне на актове за административно нарушение по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, които са в размер съответно от 300 до 3000 лв. и от 1000 до 20 хил. лв., а това далеч не съответства като тежест на смъртта на четиригодишно дете от допуснатата грешка при рутинна операция,
във връзка с множеството случаи на лекарски грешки – по информация на Българската асоциация за закрила на пациентите те са около хиляда годишно,
във връзка с факта, че в Република България броят на ефективно осъдените лекари, дори когато лекарската грешка е била поради немарливост, е нищожен
във връзка с окаяното състояние на здравната система в Република България и липсата на ефективни реформи, които да я подобрят осезаемо,
долуподписаните граждани на Република България
НАСТОЯВАМЕ ЗА:
- Налагане на д-р Михаил Маджунов на ефективно наказание за допуснатата от небрежност лекарска грешка въз основа на всички видове носена от него отговорност: административна, дисциплинарна, гражданска и наказателна. Вярваме, че е крайно време безнаказаността в такива случаи да спре и сега е моментът това да започне да става факт;
- делата за “професионална небрежност” и “причиняване на смърт или увреждане по непредпазливост”, които биват завеждани, да завършват с предвидените в закона ефективни присъди “лишаване от свобода”, а не само с административни санкции;
- приемането на Закон за правата и защитата на пациентите и в частност, създаването на експертно звено в досъдебното и съдебното производство, което да организира и осъществява своевременното извършване на лекарските експертизи в тези две фази;
- създаването на фонд за обезщетяване на пациентите, за професионална отговорност на лекарите и медицинските екипи по европейски стандарти. За сравнение, в момента лекарските застраховки в Република България са 20 000 лв., а застраховката за ПТП е 1 000 000 лв;
- създаването на ефективна документна система – напр. констативни протоколи – по която застрахователите да получават точна информация за всяка лекарска грешка, въз основа на която да изплащат съответните обезщетения на потърпевшите;
- решаването на проблема с обезщетенията на потърпевшите и/или техните роднини в случаите, когато не може да бъде установена конкретна лична вина за дадена лекарска грешка;
- цялостното ревизиране на съществуващата актуална процедура за получаване на информирано съгласие и осъществяването на контрол по нейното прилагане, с оглед на преустановяването на порочната практика за нейното формално и непълно прилагане; неприлагането на процедурата съвестно и по ясен начин да води до реални наказания;
- въвеждането на електронно досие на всеки пациент, което ще даде ясна представа за всяко провеждано лечение, ще премахне възможността за документни грешки по време на лечение и ще преустанови възможността за дописване и манипулиране на експертизите;
- въвеждането на регистри за вписване на отклоненията и инцидентите при лечение, което да отразява всеки пропуск или грешка, което ще доведе до възможността за реално подобряване на процедурите, леченията и целия процес във всяко едно медицинско заведение, и ще създаде повече прозрачност при всеки един казус;
- установяване на ефективен контрол за извършване на изричната задължителна норма за извършване биопсии, които да подобрят реално лечението, както и на аутопсии на починалите в болница. По информация на Българската асоциация за закрила на пациентите, в момента тази мярка, която е задължителна по закон, се извършва в не повече от 5 % от случаите.
Уважаеми Господин Министър-председател,
На мнение сме, че е крайно време реформата в българското здравеопазване да започне да става реален факт и българското здравеопазване да достигне нивото, което заслужават и медицинският персонал, и пациентите. Убедени сме, че въвеждането на нашите изисквания ще допринесат това да стане реалност.

С уважение,
долуподписаните:
http://www.ipetitions.com/petition/zdraveopazvane-reforma/

Няма коментари:

Публикуване на коментар